int

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Delicious 8 Emily's Wonder Wedding ได้แต่งงานแล้วจ้า

Delicious 8 Emily's Wonder Wedding ในที่สุด Emily ก็ได้แต่งงานซะที เกมแนวร้านอาหารและมีภาะกิจไปในแต่ละเควส ใครเคยเล่นภาคก่อนๆมาแล้วคงตั้งตารอภาคนี้แน่
ไม่รู้จะสุดท้ายยังนะเนี้ย

Download
http://adf.ly/J1j6S

5 ความคิดเห็น: